Forum "Biblioteki w Szkole"
http://forum.sukurs.edu.pl/

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
http://forum.sukurs.edu.pl/viewtopic.php?f=8&t=8377
Strona 1 z 1

Autor:  Joanna Hoffmann [ wtorek 10 kwie 2012, 08:08 ]
Tytuł:  Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

Regulamin VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Mali Twórcy”
pod hasłem „Euro 2012”Organizator:
Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Gwalikowicza w Bojszowach

Cele:
• Ukazanie związków kultury ze sportem, rozwijanie zainteresowań sportowych i plastycznych dzieci i młodzieży w powiązaniu z nadchodzącymi Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej – Euro 2012.
• Popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej.
• Rozwijanie plastycznych uzdolnień i wyobraźni dzieci.
• Stworzenie możliwości udziału młodzieży uzdolnionej i utalentowanej w dziedzinie sztuk plastycznych w konfrontacji osiągnięć rówieśniczych.
• Wymiana doświadczeń metodycznych i artystycznych nauczycieli i instruktorów prowadzących zajęcia plastyczne.

Uczestnicy:
Dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych uczestniczące w zajęciach świetlicowych.

Tematyka konkursu:
Tematyka Konkursu winna koncentrować się wokół hasła "Euro 2012”. Prace powinny być ukierunkowane na zagadnienia nawiązujące tematycznie i formalnie z piłką nożną (projekt piłki, stroju piłkarskiego, stadionu).
Dzieci mogą także zaprezentować swoje przeżycia związane z zabawą, sportem, rekreacją, zdrowiem i rywalizacją sportową zgodną z zasadami fair-play.

Warunki uczestnictwa:
• Wykonanie przez ucznia jednej lub kilku prac w formie kolażu.
• Wymiary prac – format A3.
• Opatrzenie prac kartą informacyjną zawierającą imię, nazwisko, wiek autora, adres i e-mail
placówki rekomendującej pracę, imię i nazwisko nauczyciela pod którego kierunkiem została wykonana.
• Prace niezgodne z regulaminem oraz nadesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę.

Terminy:
• Prace należy przesłać w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki
w terminie do dnia 11 maja 2012 roku bezpośrednio na adres organizatora:

Szkoła Podstawowa ul. Św. Jana 33 43-220 Bojszowy
• Prac nie wolno rolować i składać.
• Wyniki Konkursu będą zamieszczone 25 maja 2012 roku na stronie internetowej świetlicy szkolnej: www.swietlicowykramik.republika.pl

Komisja oceniająca:
Prace będą oceniane i nagradzane z zachowaniem następującego podziału na grupy wiekowe:
• do 7 lat,
• od 8 - 10 lat,
• od 11 - 14 lat,
• powyżej 15 lat.

Nagrody:
Organizatorzy Konkursu przewidują dla autorów nagrody i dyplomy.

Uwagi końcowe:
• Przesłane prace przechodzą na własność organizatora.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

Serdecznie zapraszamy

Autor:  Joanna Hoffmann [ piątek 25 maja 2012, 20:04 ]
Tytuł:  Wyniki konkursu plastycznego EURO 2012

Wyniki ogólnopolskiego konkursu plastycznego EUIRO 2012
I miejsce:
Klaudia Aleksiejew – SP 20 w Gdyni
Weronika Stryjewska – SP 1 w Mysłowicach
II miejsce:
Weronika Dirks – SP 1 w Mysłowicach
Michalina Zawierucha – SP 18 w Gliwicach
III miejsce:
Martyna Kaźmierczak – KSP w Gdyni
Zuzanna Skorupa – ZS w Pyskowicach
Wyróżnienia:
Renata Nesterenko – SP 1 w Mysłowicach
Sabina Pastuszka – G w Bojszowach
Weronika Koczur – ŚŚ w Chełmku
Zofia Stanek – SP w Bojszowach
Eryk Brożek – SP 1 w Mysłowicach
Paulina Zieleńczuk – ZS w Niemcach
Hubert Pietruch – SP 66 w Poznaniu
Aleksander Pękalski – ZS w Pyskowicach
Nikola Ellwart – SP 20 w Gdyni
Aneta Świerc – PG w Gogolinie
Aleksandra Cieśla – PSP w Dębicy
Katarzyna Kępka – SP 18 w Gliwicach
Dziękujemy wszystkim za liczny udział.
Nagrody wyślemy do 15 czerwca. Prosimy nie dzwonić w tej sprawie do szkoły.

Strona 1 z 1 Strefa czasowa UTC+1godz. [letni]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/